1. Διαλέξτε κατάστημα
  2. Βάλτε διεύθυνση και επιλέξτε προϊόν
  3. Ολοκληρώστε την παραγγελία σας

Παραγγελία delivery online!

  • Γρήγορος grill

    Κλειστό
  • Σουβλάκια , Ψητά - Grill , Σαλάτες

  • 4 (5)
  • Ελάχιστη: 6€
  • Χρόνος: 35'
  • Πληρωμή με:
Μενού
Πληροφορίες
Αξιολόγηση
Γύρος χοιρινός σε πίτα
2.70€
Πίτα γύρος χοιρινός με τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος κοτόπουλο σε πίτα
2.80€
Πίτα γύρος κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι χοιρινό σε πίτα
2.70€
Πίτα καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι κοτόπουλο σε πίτα
2.80€
Πίτα καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Κοτομπέικον σε πίτα
2.80€
Πίτα κοτομπέικον με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κοντοσούβλι σε πίτα
2.90€
Πίτα καλαμάκι κοντοσούβλι με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κεμπάπ πολίτικο σε πίτα
2.70€
Πίτα κεμπάπ πολίτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κεμπάπ γεμιστό με Philadlephia σε πίτα
2.80€
Πίτα κεμπάπ γεμιστό με Philadelphia & τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι χοιρινό σε πίτα
2.70€
Πίτα μπιφτέκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι κοτόπουλο σε πίτα
2.80€
Πίτα μπιφτέκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Κοτομπουκιές σε πίτα
2.80€
Πίτα κοτομπουκιές με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Φιλέτο κοτόπουλο σε πίτα
2.80€
Πίτα φιλέτο κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Πανσετάκι σε πίτα
2.70€
Πίτα πανσετάκι με τα υλικά της επιλογής σας
Λουκάνικο χωριάτικο σε πίτα
2.60€
Πίτα λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Λουκάνικο ευρωπαϊκό σε πίτα
2.60€
Πίτα λουκάνικο ευρωπαϊκό με τα υλικά της επιλογής σας
Ανάμεικτο σε πίτα
2.80€
Πίτα ανάμεικτη με γύρο χοιρινό & γύρο κοτόπουλο & τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος χοιρινός σε ψωμάκι
3.50€
Ψωμάκι σχάρας γύρος χοιρινός με τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος κοτόπουλο σε ψωμάκι
3.70€
Ψωμάκι σχάρας γύρος κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι χοιρινό σε ψωμάκι
3.80€
Ψωμάκι σχάρας καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι κοτόπουλο σε ψωμάκι
4.00€
Ψωμάκι σχάρας καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Κοτομπέικον σε ψωμάκι
4.20€
Ψωμάκι σχάρας κοτομπέικον με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κοντοσούβλι σε ψωμάκι
4.40€
Ψωμάκι σχάρας κοντοσούβλι με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κεμπάπ πολίτικο σε ψωμάκι
3.90€
Ψωμάκι σχάρας κεμπάπ πολίτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κεμπάπ γεμιστό με Philadlephia σε ψωμάκι
4.20€
Ψωμάκι σχάρας κεμπάπ γεμιστό με Philadelphia & τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι χοιρινό σε ψωμάκι
3.90€
Ψωμάκι σχάρας μπιφτέκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι κοτόπουλο σε ψωμάκι
4.00€
Ψωμάκι σχάρας μπιφτέκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Κοτομπουκιές σε ψωμάκι
4.20€
Ψωμάκι σχάρας κοτομπουκιές με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Φιλέτο κοτόπουλο σε ψωμάκι
4.20€
Ψωμάκι σχάρας φιλέτο κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Πανσετάκι σε ψωμάκι
4.00€
Ψωμάκι σχάρας πανσετάκι με τα υλικά της επιλογής σας
Λουκάνικο χωριάτικο σε ψωμάκι
3.90€
Ψωμάκι σχάρας λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Λουκάνικο ευρωπαϊκό σε ψωμάκι
3.80€
Ψωμάκι σχάρας λουκάνικο ευρωπαϊκό με τα υλικά της επιλογής σας
Ανάμεικτο σε ψωμάκι
3.60€
Ψωμάκι σχάρας ανάμεικτο με γύρο χοιρινό & γύρο κοτόπουλο & τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος χοιρινός σε θρακόψωμο
3.50€
Θρακόψωμο γύρος χοιρινός με τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος κοτόπουλο σε θρακόψωμο
3.70€
Θρακόψωμο γύρος κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι χοιρινό σε θρακόψωμο
3.80€
Θρακόψωμο καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι κοτόπουλο σε θρακόψωμο
4.00€
Θρακόψωμο καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Κοτομπέικον σε θρακόψωμο
4.20€
Θρακόψωμο κοτομπέικον με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κοντοσούβλι σε θρακόψωμο
4.40€
Θρακόψωμο καλαμάκι κοντοσούβλι με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κεμπάπ πολίτικο σε θρακόψωμο
3.90€
Θρακόψωμο κεμπάπ πολίτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Κεμπάπ γεμιστό με Philadlephia σε θρακόψωμο
4.20€
Θρακόψωμο κεμπάπ γεμιστό με Philadelphia & τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι χοιρινό σε θρακόψωμο
3.90€
Θρακόψωμο μπιφτέκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι κοτόπουλο σε θρακόψωμο
4.00€
Θρακόψωμο μπιφτέκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Κοτομπουκιές σε θρακόψωμο
4.20€
Θρακόψωμο κοτομπουκιές με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Φιλέτο κοτόπουλο σε θρακόψωμο
4.20€
Θρακόψωμο φιλέτο κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Νέο - Πανσετάκι σε θρακόψωμο
4.00€
Θρακόψωμο πανσετάκι με τα υλικά της επιλογής σας
Λουκάνικο χωριάτικο σε θρακόψωμο
3.90€
Θρακόψωμο λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Λουκάνικο ευρωπαϊκό σε θρακόψωμο
3.80€
Θρακόψωμο λουκάνικο ευρωπαϊκό με τα υλικά της επιλογής σας
Ανάμεικτο σε θρακόψωμο
3.60€
Θρακόψωμο ανάμεικτο με γύρο χοιρινό & γύρο κοτόπουλο & τα υλικά της επιλογής σας
Συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή γύρος χοιρινός
5.50€
Σκεπαστή γύρος χοιρινός με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή γύρος κοτόπουλο
5.70€
Σκεπαστή γύρος κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή καλαμάκι χοιρινό
5.80€
Σκεπαστή καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή καλαμάκι κοτόπουλο
6.00€
Σκεπαστή καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή κοτομπέικον
6.10€
Σκεπαστή κοτομπέικον με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Σκεπαστή κοντοσούβλι
6.20€
Σκεπαστή κοντοσούβλι με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Σκεπαστή κεμπάπ πολίτικο
5.90€
Σκεπαστή κεμπάπ πολίτικο με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Σκεπαστή κεμπάπ γεμιστό με Philadlephia
6.10€
Σκεπαστή κεμπάπ γεμιστό με Philadelphia & τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή μπιφτέκι χοιρινό
5.90€
Σκεπαστή μπιφτέκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή μπιφτέκι κοτόπουλο
6.00€
Σκεπαστή μπιφτέκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή κοτομπουκιές
6.10€
Σκεπαστή κοτομπουκιές με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Σκεπαστή φιλέτο κοτόπουλο
6.10€
Σκεπαστή φιλέτο κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Σκεπαστή πανσετάκι
6.00€
Σκεπαστή πανσετάκι με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή λουκάνικο χωριάτικο
5.90€
Σκεπαστή λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή λουκάνικο ευρωπαϊκό
5.80€
Σκεπαστή λουκάνικο ευρωπαϊκό με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή ανάμεικτη
5.60€
Σκεπαστή ανάμεικτο με γύρο χοιρινό & γύρο κοτόπουλο & τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Σκεπαστή οικολογική
4.50€
Σκεπαστή χωρίς κρέας με τα υλικά της επιλογής σας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Καλαμάκια χοιρινά μερίδα
6.50€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Καλαμάκια κοτόπουλο μερίδα
6.80€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Κοτομπέικον μερίδα
7.10€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Νέο - Κοντοσούβλι μερίδα
7.40€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Νέο - Κεμπάπ πολίτικο μερίδα
6.50€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Νέο - Κεμπάπ γεμιστά με Philadelphia μερίδα
7.10€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Μπιφτέκια χοιρινά μερίδα
6.50€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Μπιφτέκια κοτόπουλο μερίδα
6.80€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Λουκάνικα χωριάτικο μερίδα
6.20€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Λουκάνικα ευρωπαϊκά μερίδα
6.00€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Νέο - Πανσετάκια μερίδα
6.50€
4 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Κοτομπουκιές μερίδα
6.50€
5 Τεμάχια. Συνοδεύονται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Νέο - Φιλέτο κοτόπουλο μερίδα
6.90€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, 1 πίτα & πατάτες τηγανητές
Μπιφτέκια λαχανικών μερίδα
6.50€
3 Τεμάχια. Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό & πατάτες τηγανητές
Classic burger
2.60€
Με χειροποίητο μπιφτέκι της επιλογής σας, ντομάτα, μαρούλι & σως
Cheeseburger
2.90€
Με χειροποίητο μπιφτέκι της επιλογής σας, τυρί, ντομάτα, μαρούλι & σως
Special burger
3.90€
Με χειροποίητο μπιφτέκι της επιλογής σας, τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι & σως. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Extreme burger
4.50€
Με χειροποίητο μπιφτέκι της επιλογής σας, τυρί, μπέικον, ροδέλες κρεμμυδιού, ντομάτα, μαρούλι & BBQ σως. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Νέο - Γρήγορος burger
5.80€
Με χειροποίητο μπιφτέκι της επιλογής σας, καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι & πίκλες σως. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές
Μπιφτέκι λαχανικών burger
2.90€
Με μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, μαρούλι & ketchup
Ψαροκροκέτες burger
3.20€
Με ψαροκροκέτες, ντομάτα, μαρούλι & ketchup
Μπακαλιάρος φιλέτο πανέ burger
3.50€
Με μπακαλιάρο φιλέτο πανέ, ντομάτα, μαρούλι & ketchup
Καλαμάρι burger
4.10€
Με καλαμάρι, ντομάτα, μαρούλι & ketchup
Ροδέλες κρεμμυδιού burger
2.30€
Με ροδέλες κρεμμυδιού, ντομάτα, μαρούλι & ketchup
Όλες οι ποικιλίες συνοδεύεται με γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα & πατάτες
Ποικιλία κανονική
9.90€
Με γύρο χοιρινό, 1 ξυλάκι χοιρινό, 1 μπιφτέκι χοιρινό χειροποίητο,1 πανσετάκι σχάρας, 1 λουκάνικο χωριάτικο & μπέικον. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές, γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδ...
Ποικιλία Γίγας XXLarge
19.90€
4 Ατόμων. Με γύρο χοιρινό, 1 ξυλάκι χοιρινό, 2 μπιφτέκια χοιρινά χειροποίητα, πανσετάκια σχάρας, 2 λουκάνικα χωριάτικα, κεμπάπ πολίτικο & μπέικον. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές...
Κοτοποικιλία κανονική
9.90€
Με γύρο κοτόπουλο, 1 ξυλάκι κοτόπουλο, 1 μπιφτέκι κοτόπουλο, 1 λουκάνικο ευρωπαϊκό, 1 φιλετάκι κοτόπουλο & μπέικον. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές, γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδι &...
Κοτοποικιλία Γίγας XXLarge
21.90€
4 Ατόμων. Με γύρο κοτόπουλο, 2 ξυλάκια κοτόπουλο, 1 κοτομπέικον, 2 μπιφτέκια κοτόπουλο, 1 φιλετάκι κοτόπουλο, 2 λουκάνικα ευρωπαϊκά, κοτομπουκιές & μπέικον. Συνοδεύεται από πατάτες...
Ποικιλία κανονική ανάμεικτη
9.90€
Με γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, 1 ξυλάκι χοιρινό, 1 μπιφτέκι κοτόπουλο, 1 λουκάνικο ευρωπαϊκό, 1 φιλέτο κοτόπουλο & μπέικον. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές, γιαούρτι, ντομάτα, ...
Ποικιλία Γίγας ανάμεικτη XXLarge
21.90€
4 Ατόμων. Με γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, 1 ξυλάκι χοιρινό, 1 ξυλάκι κοτόπουλο, 1 κοτομπέικον, 1 μπιφτέκι χοιρινό χειροποίητο, 1 μπιφτέκι κοτόπουλο, 1 πανσετάκι σχάρας, 1 φιλέτο κ...