1. Διαλέξτε κατάστημα
  2. Βάλτε διεύθυνση και επιλέξτε προϊόν
  3. Ολοκληρώστε την παραγγελία σας

Παραγγελία delivery online!

  • Κρεοπωλείο delicatessen Δ. Σπαή - Νέα Ερυθραία

    Κλειστό
  • Κρεοπωλείο

  • Καμία αξιολόγηση
  • Ελάχιστη: 15€
  • Χρόνος: 90'
  • Πληρωμή με:
Μενού
Πληροφορίες
Αξιολόγηση
Ελιά μόσχου Ελλάδος το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Οσομπούκο μόσχου Ελλάδος το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπριζόλα κόντρα μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπριζόλα κόντρα μόσχου άνευ οστού Ελλάδος το κιλό
16.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σπαλομπριζόλα μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σταβλίσια μπριζόλα μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Τρανς μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ουρά μόσχου Ελλάδος το κιλό
11.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κιλότο μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ποντίκι μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Χτένι μόσχου Ελλάδος το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Νουά μόσχου Ελλάδος το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στρογγυλό μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σπαλομίττα μόσχου Ελλάδος το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Συκώτι μόσχου Ελλάδος το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στήθος μόσχου Ελλάδος το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Λάπα μόσχου άνευ οστού Ελλάδος το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στήθος μόσχου άνευ οστού Ελλάδος το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στηθοπλευρές μόσχου Ελλάδος το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο μόσχου Ελλάδος το κιλό
36.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
T-bone Ελλάδος το κιλό
18.80€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Τουρτουκίτα μόσχου Ελλάδος το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ουρά μόσχου με οστό Ελλάδος το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μάγουλα μόσχου Ελλάδος το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Γλώσσα μόσχου Ελλάδος το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Ελιά μόσχου Γαλλίας το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Οσομπούκο μόσχου Γαλλίας το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπριζόλα κόντρα μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπριζόλα κόντρα μόσχου άνευ οστού Γαλλίας το κιλό
16.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σπαλομπριζόλα μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σταβλίσια μπριζόλα μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Τρανς μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ουρά μόσχου Γαλλίας το κιλό
11.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κιλότο μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ποντίκι μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Χτένι μόσχου Γαλλίας το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Νουά μόσχου Γαλλίας το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στρογγυλό μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σπαλομίττα μόσχου Γαλλίας το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Συκώτι μόσχου Γαλλίας το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στήθος μόσχου Γαλλίας το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Λάπα μόσχου άνευ οστού Γαλλίας το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στήθος μόσχου άνευ οστού Γαλλίας το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Στηθοπλευρές μόσχου Γαλλίας το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο μόσχου Γαλλίας το κιλό
36.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Τουρτουκίτα μόσχου Γαλλίας το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ουρά μόσχου με οστό Γαλλίας το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μάγουλα μόσχου Γαλλίας το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Γλώσσα μόσχου Γαλλίας το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
T-bone Γαλλίας το κιλό
18.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας μπριζόλα το κιλό
17.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας μπριζόλα T-bone το κιλό
22.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας μπούτι το κιλό
17.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας οσομπούκο το κιλό
16.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας χτένι το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας ποντίκι το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας σπαλομίτα το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας νουά το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας μπούτι το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας μπριζόλα το κιλό
17.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας μπριζόλα T-bone το κιλό
22.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας μπούτι το κιλό
17.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας οσομπούκο το κιλό
16.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας χτένι το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας ποντίκι το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας σπαλομίτα το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας νουά το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας κυλότο το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας στρογγυλό το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μοσχάρι γάλακτος Δανίας μπριζόλες Hifel το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Πανσέτα άνευ οστού Ελλάδος το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Πανσέτα με οστό Ελλάδος το κιλό
5.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Χοιρινό μπούτι άνευ οστού Ελλάδος το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Ψαρονέφρι Ελλάδος το κιλό
11.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Μπριζόλα χοιρινή Ελλάδος το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Σπαλομπριζόλα Ελλάδος το κιλό
6.00€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Τρανς χοιρινό Ελλάδος το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Χοιρινός λαιμός Danish άνευ οστού Ελλάδος το κιλό
7.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Χοιρινός λαιμός με οστό Ελλάδος το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Spare ribs Ελλάδος το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Καπνιστή χοιρινή μπριζόλα Ελλάδος το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Πανσέτα άνευ οστού Ολλανδίας το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Πανσέτα με οστό Ολλανδίας το κιλό
5.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Χοιρινό μπούτι άνευ οστού Ολλανδίας το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Ψαρονέφρι Ολλανδίας το κιλό
11.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Μπριζόλα χοιρινή Ολλανδίας το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Σπαλομπριζόλα Ολλανδίας το κιλό
6.00€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Τρανς χοιρινό Ολλανδίας το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Χοιρινός λαιμός Danish άνευ οστού Ολλανδίας το κιλό
7.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Χοιρινός λαιμός με οστό Ολλανδίας το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Spare ribs Ολλανδίας το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Καπνιστή χοιρινή μπριζόλα Ολλανδίας το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κοτόπουλο βιολογικό το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κόκκορας το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κοτόπουλο μπούτι με οστό το κιλό
5.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο κοτόπουλο μπούτι το κιλό
7.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο στήθος κοτόπουλο το κιλό
7.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φτερούγες κοτόπουλο το κιλό
3.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Φιλέτο στήθος κοτόπουλο βιολογικό το κιλό
16.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο στήθος κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κοτόπουλο κοπανάκι το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο γαλοπούλας το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Γαλοπούλα γεωργική σχολή το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Ribeye greekstone το κιλό
69.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ribeye USA το κιλό
69.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ribeye Argentina το κιλό
49.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Ribeye Australia το κιλό
46.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Ribeye Uruguay το κιλό
46.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ribeye wagyu 10 Japan το κιλό
540.00€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Ribeye wagyu Australia το κιλό
290.00€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Picanha great omaha το κιλό
38.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Picanha Argentina το κιλό
38.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Picanha Australia το κιλό
28.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Brisket black angus USA το κιλό
26.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Φιλέτο black angus USA το κιλό
59.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προϊόν σε έλλειψη
Σουβλάκι κοτόπουλο το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κοτομπουκιές το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Φιλέτο κοτόπουλο στήθος πανέ το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σνίτσελ μόσχου το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σνίτσελ μόσχου πανέ το κιλό
15.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σνίτσελ χοιρινό το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σνίτσελ χοιρινό πανέ το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπιφτέκι κοτόπουλο το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπιφτέκι γαλοπούλα το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπιφτέκι μοσχάρι το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο το κιλό
12.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Εξοχικό το κιλό
11.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Πανσέτα γλυφιτζούρι με ροζ πιπεριά το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ταλιάτα μόσχου το κιλό
18.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Μπριζόλα χοιρινή BBQ το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κοπανάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Κεμπάπ πολίτικο το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Σεφταλιά Κύπρου το κιλό
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Λουκάνικο το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Τηγανιά χοιρινή το κιλό
8.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Τηγανιά κοτόπουλο το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ρολό μοσχάρι κιμά το κιλό
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Παϊδάκια κοτόπουλο το κιλό
6.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ρολό κοτόπουλο με δαμάσκηνα, βερύκοκα, κουκουνάρι, μέλι & μουστάρδα το κιλό
11.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ρολό κοτόπουλο με γραβιέρα, μπέικον & πιπεριά
10.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ρολό χοιρινό με δαμάσκηνα, βερύκοκα, κουκουνάρι, μέλι & μουστάρδα το κιλό
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ρολό χοιρινό με γραβιέρα, μπέικον & πιπεριά
9.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Ρολό μοσχάρι με γραβιέρα, μπέικον & πιπεριά
13.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα
Προβατίνα Ελλάς το κιλό
5.90€
Η τελική τιμή του προϊόντος θα διαμορφωθεί κατά το ζύγισμα