1. Διαλέξτε κατάστημα
  2. Βάλτε διεύθυνση και επιλέξτε προϊόν
  3. Ολοκληρώστε την παραγγελία σας

Παραγγελία delivery online!

  • Το τούμπανο - Μανιάτικα

    Κλειστό
  • Καμία αξιολόγηση
  • Ελάχιστη: 0€
  • Χρόνος: 30'
  • Πληρωμή με:
Μενού
Πληροφορίες
Αξιολόγηση
Καλαμάκι χοιρινό
1.60€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Καλαμάκι κοτόπουλο
1.60€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Καλαμάκι κοτόπουλο στήθος
1.60€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Κεμπάπ
1.60€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Κεμπάπ κασερλί
1.70€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Σις μοσχάρι
4.40€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Προϊόν σε έλλειψη
Σις χοιρινό
3.40€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Σις κοτόπουλο
3.40€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Σουτζούκι
1.80€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
1.60€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με gouda
1.80€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με Philadelphia
1.80€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Προϊόν σε έλλειψη
Πανσέτα
1.60€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Προϊόν σε έλλειψη
Λουκάνικο χωριάτικο
1.80€
Συνοδεύεται από πιτάκια ή ψωμί
Γύρος ντονέρ σε πίτα
2.30€
Πίτα γύρος ντονέρ με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Κεμπάπ σε πίτα
2.30€
Πίτα κεμπάπ με τα υλικά της επιλογής σας
Κεμπάπ γιαουρτλού σε πίτα
2.50€
Πίτα κεμπάπ γιαουρτλού με τα υλικά της επιλογής σας
Κεμπάπ κασερλί σε πίτα
2.40€
Πίτα κεμπάπ κασερλί με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι χοιρινό σε πίτα
2.30€
Πίτα καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι κοτόπουλο σε πίτα
2.30€
Πίτα καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Παστουρμάς σε πίτα
2.60€
Πίτα παστουρμάς με τα υλικά της επιλογής σας
Σουτζούκι σε πίτα
2.40€
Πίτα σουτζούκι με τα υλικά της επιλογής σας
Σουτζούκι με φέτα σε πίτα
2.80€
Πίτα σουτζούκι με φέτα με τα υλικά της επιλογής σας
Πανσέτα σε πίτα
2.30€
Πίτα πανσέτα με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Λουκάνικο χωριάτικο σε πίτα
2.30€
Πίτα λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σε πίτα
2.30€
Πίτα μπιφτέκι μοσχαρίσιο με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι γεμιστό με gouda σε πίτα
2.60€
Πίτα μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με gouda με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι γεμιστό με Philadelphia σε πίτα
2.60€
Πίτα μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με Philadelphia με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Οικολογικό σε πίτα
1.70€
Πίτα χωρίς κρέας με τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος ντονέρ σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα γύρος ντονέρ με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Κεμπάπ σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα κεμπάπ με τα υλικά της επιλογής σας
Κεμπάπ γιαουρτλού σε κυπριακή πίτα
3.40€
Κυπριακή πίτα κεμπάπ γιαουρτλού με τα υλικά της επιλογής σας
Κεμπάπ κασερλί σε κυπριακή πίτα
3.30€
Κυπριακή πίτα κεμπάπ κασερλί με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι χοιρινό σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Καλαμάκι κοτόπουλο σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Παστουρμάς σε κυπριακή πίτα
3.50€
Κυπριακή πίτα παστουρμάς με τα υλικά της επιλογής σας
Σουτζούκι σε κυπριακή πίτα
3.30€
Κυπριακή πίτα σουτζούκι με τα υλικά της επιλογής σας
Σουτζούκι με φέτα σε κυπριακή πίτα
3.70€
Κυπριακή πίτα σουτζούκι με φέτα με τα υλικά της επιλογής σας
Πανσέτα σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα πανσέτα με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Λουκάνικο χωριάτικο σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σε κυπριακή πίτα
3.20€
Κυπριακή πίτα μπιφτέκι μοσχαρίσιο με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι γεμιστό με gouda σε κυπριακή πίτα
3.50€
Κυπριακή πίτα μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με gouda με τα υλικά της επιλογής σας
Μπιφτέκι γεμιστό με Philadelphia σε κυπριακή πίτα
3.50€
Κυπριακή πίτα μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με Philadelphia με τα υλικά της επιλογής σας
Οικολογικό σε κυπριακή πίτα
2.60€
Κυπριακή πίτα χωρίς κρέας με τα υλικά της επιλογής σας
Γύρος ντονέρ σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς γύρος ντονέρ με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Κεμπάπ σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς κεμπάπ με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Κεμπάπ γιαουρτλού σε σάντουιτς
4.20€
Σάντουιτς κεμπάπ γιαουρτλού με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Κεμπάπ κασερλί σε σάντουιτς
4.10€
Σάντουιτς κεμπάπ κασερλί με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Καλαμάκι χοιρινό σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς καλαμάκι χοιρινό με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Καλαμάκι κοτόπουλο σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς καλαμάκι κοτόπουλο με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Παστουρμάς σε σάντουιτς
4.10€
Σάντουιτς παστουρμάς με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Σουτζούκι σε σάντουιτς
4.10€
Σάντουιτς σουτζούκι με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Σουτζούκι με φέτα σε σάντουιτς
4.50€
Σάντουιτς σουτζούκι με φέτα με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Πανσέτα σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς πανσέτα με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Λουκάνικο χωριάτικο σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς λουκάνικο χωριάτικο με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σε σάντουιτς
4.00€
Σάντουιτς μπιφτέκι μοσχαρίσιο με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι γεμιστό με gouda σε σάντουιτς
4.30€
Σάντουιτς μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με gouda με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι γεμιστό με Philadelphia σε σάντουιτς
4.30€
Σάντουιτς μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με Philadelphia με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Οικολογικό σε σάντουιτς
3.40€
Σάντουιτς χωρίς κρέας με τα υλικά της επιλογής σας
Προϊόν σε έλλειψη
Γύρος ντονέρ μερίδα
7.90€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές, τζατζίκι, σάλτσα ντομάτας & πίτες
Προϊόν σε έλλειψη
Γύρος ντονέρ γιαουρτλού μερίδα
8.10€
Συνοδεύεται από ψητή ντομάτα, γιαούρτι, σάλτσα ντομάτας & πίτες
Προϊόν σε έλλειψη
Κεμπάπ μερίδα
7.40€
Συνοδεύεται από ψητή ντομάτα, ψητή πιπεριά, κρεμμύδι & πίτες
Κεμπάπ κασερλί μερίδα
7.80€
Συνοδεύεται από ψητή ντομάτα, ψητή πιπεριά, κρεμμύδι & πίτες
Κεμπάπ γιαουρτλού μερίδα
8.40€
Συνοδεύεται από ψητή ντομάτα, γιαούρτι, σάλτσα ντομάτας & πίτες
Σις κοτόπουλο μερίδα
7.80€
Συνοδεύεται από μαρούλι, λάχανο, καρότο, πατάτες τηγανητές, ντομάτα ψητή, σως μουστάρδας & πίτες
Σις μοσχάρι γάλακτος μερίδα
10.20€
Συνοδεύεται από ψητή ντομάτα, ψητή πιπεριά, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές & πίτες
Προϊόν σε έλλειψη
Σις χοιρινό μερίδα
7.80€
Συνοδεύεται από ψητή ντομάτα, ψητή πιπεριά, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές & πίτες
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο μερίδα
7.90€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές, τζατζίκι & πίτες
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με gouda μερίδα
8.50€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές & πίτες
Προϊόν σε έλλειψη
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με Philadelphia μερίδα
8.50€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές & πίτες
Προϊόν σε έλλειψη
Καλαμάκι κοτόπουλο μερίδα
8.20€
Συνοδεύεται από μαρούλι, λάχανο, καρότο, πατάτες τηγανητές, σως μουστάρδας & πίτες
Καλαμάκι χοιρινό μερίδα
8.20€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές, τζατζίκι & πίτες
Πανσέτα μερίδα
9.00€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές, τζατζίκι & πίτες
Παστουρμάς μερίδα
8.50€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι & πίτες
Σουτζούκι μερίδα
8.50€
Συνοδεύεται από ντομάτα, κρεμμύδι & πίτες